Pure Chocolate & Wellness . Бутик за висококачествен черен шоколад

Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, Pure Chocolate and Wellness, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

Кои сме ние?

„Кърлет“ ЕООД, БУЛСТАТ: 202175947, със седалище и адрес на управление: гр. София, Антон П. Чехов No 65, ет. 13, ап. 39, е дружество, което:

 • Предлага на българския пазар изключително разнообразие от чист шоколад с високо съдържание на какао чрез своя бутик с името Pure Chocolate and Wellness;
 • Счита за своя мисия да създаде представа за истинския автентичен вкус на чистия черен шоколад и да предостави повече информация за качеството и произхода на неговото какао.

Защо Pure Chocolate and Wellness трябва да събира и съхранява лични данни?

За да можем да осъществим неправителствените цели на Pure Chocolate and Wellness, трябва да съберем лични данни за кореспонденция и разпространение на нашите идеи. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Pure Chocolate and Wellness ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данниИзточник
Име и фамилияГенерирани от потребител; предоставени от трети лица (дистрибутори)
И-мейлГенерирани от потребител; предоставени от трети лица (дистрибутори)
ТелефонГенерирани от потребител; предоставени от трети лица (дистрибутори)
АдресГенерирани от потребител; предоставени от трети лица (дистрибутори)

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • Изпълнение на договор за продажба на стока – предимно идентификация и комуникация;
 • Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
 • Изпълнение на данъчни и други законови задължения;

Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • Вашето съгласие;
 • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.

Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни,  са следните:

 • Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме информация за нашите събития и бюлетин;
 • Съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции;
 • Използване на Вашите данни, за да подобрим представянето на нашия уебсайт;

Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, Pure Chocolate and Wellness може да обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

За да обработва Pure Chocolate and Wellness специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите и-мейл до Отговорника по защита на данните.

Предаване на трети лица

Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лицаКатегория лични данни, които им се предаватЦел
Хостинг компании, чийто услуги са нужни за поддръжка на уебсайта иe-mail-аДве имена, ЕГН, адрес, телефонПоддръжка на уебсайта иe-mail-a на Pure Chocolate and Wellness
Обслужващи счетоводството на Pure Chocolate and WellnessДве имена, ЕГН, адрес, телефонФинансово-счетоводно обслужване на дейносттана Pure Chocolate and Wellness

Период на съхранение

Pure Chocolate and Wellness ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Данни, предоставени при попълване на контактна формаДо момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка
Данни от договори с ВасДо 5 г. след тяхното сключване – за данъчни и счетоводни цели

Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че Pure Chocolate and Wellness откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.

Aко има трето лице (както е посочено в точка 3.3 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на него.

Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от Pure Chocolate and Wellness (или трети лица, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорникa по защита на данните на Pure Chocolate and Wellness.

Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния органДанни за контакт с  Отговорника по защита на данните
Лице за контакт:Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Магдалена Валентинова Кърлет
Адрес 1:Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2гр. София, ул. Княз Борис I 72
Имейл:
Телефонен номер:02/91-53-518+359 877 686 678

Допълнителна информация

При какви обстоятелства Pure Chocolate and Wellness, ще може да ме търси?

Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава Pure Chocolate and Wellness?

Pure Chocolate and Wellness по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Pure Chocolate and Wellness съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на Pure Chocolate and Wellness или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), Pure Chocolate and Wellness приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:

–  Лична карта

Останете с нас

Pure Chocolate & Wellness

Updating…
 • Нямате артикули в количката.